Απολογισμός 2019-2023 - Διαχείρηση νερού

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας, εργαστήκαμε και στους τρεις άξονες της διαχείρισης των υδάτινων πόρων:

 • την ύδρευση & αποχέτευση, 
 • τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού, 
 • την αποδοτική και βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Αναβαθμίσαμε και εκσυγχρονίσαμε παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, προχωρήσαμε με ταχύ βηματισμό στην ψηφιακή εποχή, διαχειριστήκαμε με διαφάνεια και ορθολογισμό τα οικονομικά της επιχείρησης, δρομολογήσαμε έργα και συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, να εκπονούμε μελέτες και να προγραμματίζουμε την υλοποίηση σημαντικών έργων που έχει ανάγκη ο τόπος μας. 

Τα μεγέθη των χρηματοδοτήσεων από ΕΣΠΑ και άλλους πόρους για την υλοποίηση έργων ανέρχονται σε 35 εκ. ευρώ και αντανακλούν μια δραστηριότητα εξαιρετικά αποτελεσματική.

 

Παρεμβάσεις και έργα υψηλής προτεραιότητας και σημαντικού θετικού αποτυπώματος για την επάρκεια και την ποιότητα του του νερού, την ποιότητα ζωής, την αποδοτική διαχείριση και την προστασία των υδάτινων πόρων μας και του περιβάλλοντος αποτέλεσαν:

 • η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Αγίων Θεοδώρων. Ένα έργο που εκκρεμούσε εδώ και 15 χρόνια, επιλύθηκε οριστικά, επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες για την υλοποίησή του, ολοκληρώθηκε και έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές λειτουργίας.
 • η λειτουργία τριών Νέων Μονάδες Αφαλάτωσης στους Αγ. Θεοδώρους και τα Ίσθμια για την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος της περιοχής, με δυναμικότητα 2.500 κυβικών μέτρων ημερησίως
 • η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
   1. συστήματος τηλεμετρίας  για τη βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και τη μείωση των απωλειών πόσιμου νερού
   2. τηλεματικού συστήματος διαχείρισης πιέσεων, ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας νερού των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  
   3. συστήματος ασύρματου ελέγχου καταναλώσεων ύδρευσης της πόλης του Λουτρακίου
 • η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος μέγιστης ισχύος 1000kWp για τη βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας της ΔΕΥΑ, τη διασφάλιση ίδιων πόρων ηλεκτροδότησης και τη μείωση των ηλεκτρικών καταναλώσεων της ΔΕΥΑ μέσω δικτύου
 • η λειτουργία εξωτερικών Υδραγωγείων στο Λουτράκι και τους Αγ. Θεοδώρους για την αύξηση των υδάτινων πόρων και τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια κλπ.)
 • η επέκταση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Σκάρπα (υδροφόρος ορίζοντας), στην παραλιακή περιοχή «Νεραϊδα», και διάφορες οδούς που έχουν διανοιχθεί πρόσφατα στο Λουτράκι (επέκταση σχεδίου πόλης)

 

Παράλληλα για την ύδρευση και την αποχέτευση ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται :

 • έργα επέκτασης και αντικατάστασης δικτύων σε όλη την επικράτεια του Δήμου (Λουτράκι,Περαχώρα, Σχίνος, Αγ. Θεόδωροι, περιοχή Ισθμού, Ίσθμια)
 • έργα ύδρευσης στους Αγ. Θεοδώρους, τα Ίσθμια και τα Πίσια
 • έργα αναβάθμισης δεξαμενών ύδρευσης στο Λουτράκι και τους Αγ. Θεοδώρους
 • Διανοίξεις υδρογεωτρήσεων και έργα προστασίας υδρογεωτρήσεων
 • Έργα αναβάθμισης εξοπλισμού αντλιοστασίων
 • Νέα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης-άντλησης και μεταφοράς λυμάτων.

 

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, αξίζει να σημειωθεί ότι ανταποκριθήκαμε ικανοποιητικά και στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των καταναλωτών της Περαχώρας, που αφορούσε την υψηλή θερμοκρασία του νερού στο δίκτυο της περιοχής, με την παροχέτευση νερού σε δίκτυα όμορων περιοχών (Βουλιαγμένη, Φλάμπουρο, Σκάλωμα) προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα του νερού στο δίκτυο και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

Scroll to Top