Απολογισμός 2019-2023 - Οικονομικά

Νοικοκυρέψαμε τον Δήμο και καταφέραμε: 

 • να τριπλασιάσουμε τα ταμειακά υπόλοιπα του Δήμου κατά 65,56% [3,33 εκ. ευρώ]: από 1,75 εκ. ευρώ το 2014 σε 5,08 εκ. ευρώ το 2022
 • να αυξήσουμε τα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
 • να εξυπηρετούμε άμεσα τις νέες μας υποχρεώσεις
 • να εντάξουμε σε ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Φιλόδημο, Τομεακά Προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, έργα προϋπολογισμού πάνω από 175 εκ. ευρώ
 • να κρατήσουμε τον Δήμο μας όρθιο, παρά τη σημαντική μείωση της κρατικής ενίσχυσης, την υγειονομική πανδημία Covid-19 και την ενεργειακή κρίση, χωρίς να μειώσουμε τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες προς τους δημότες μας
 • να είμαστε συνεπείς στην εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και να εξυπηρετούμε άμεσα τις νέες μας υποχρεώσεις
Εργαζόμαστε μεθοδικά ώστε να υλοποιήσουμε και να δρομολογήσουμε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας και την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας

 • Συγχρηματοδοτούμενα: 178, 81 εκατ. ευρώ
 • Ίδιοι πόροι: 14,17 εκατ. ευρώ
 • Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τα θεσμικά εργαλεία
 • Διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις
 • Εξασφαλίζουμε τους πόρους
 • Προχωράμε σταθερά στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων που προάγουν την ανάπτυξη του Δήμου μας.

 

Έργα ανάπλασης και αστικών παρεμβάσεων, πολιτικής προστασίας και αντιπλημμυρικής θωράκισης, αθλητισμού και πολιτισμού, οδικής ασφάλειας, καθαριότητας και πρασίνου, έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτείνονται σε κάθε δημοτική κοινότητα, σε κάθε γειτονιά αυτού του τόπου.

Scroll to Top