Απολογισμός 2019-2023 - Πόλη – Χωροταξία

Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)

Εργαλείο Ανάπτυξης και προσέλκυσης νέων επενδύσεων

 • Με στρατηγικό σχεδιασμό, μελετήσαμε, συντάξαμε και πετύχαμε την έγκριση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λουτρακίου – Περαχώρας (ΦΕΚ 139/Δ/2022) και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αγίων Θεοδώρων (ΦΕΚ 14/Δ/2023)

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων είναι από τους ελάχιστους Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα που διαθέτει ολοκληρωμένο Γ.Π.Σ. ανωτέρου επιπέδου. 

Με την έγκριση των ΓΠΣ:

 1. αναθεωρήθηκαν οι μέσοι συντελεστές δόμησης,
 2. καθορίστηκαν περιοχές οικιστικών επεκτάσεων του σχεδίου πόλεως,
 3. οριοθετήθηκαν για πρώτη φορά οι οικισμοί και
 4. καθορίστηκαν οι χρήσεις γης, τόσο εντός σχεδίου όσο και εκτός σχεδίου περιοχή.

 

O Δήμος εισηγήθηκε προς την Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την αύξηση: 

 1. των συντελεστών δόμησης, 
 2. του ποσοστού κάλυψης αλλά και 
 3. του ύψους σε διάφορες περιοχές του σχεδίου

 

Παράλληλα με το ΓΠΣ Λουτρακίου, το ΥΠΕΝ προχωράει στην εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο. Με αυτό, θα συνεχιστεί σε επόμενο επίπεδο ο αρχικός σχεδιασμός, ώστε:

 1. Να οριοθετηθούν όλοι οι οικισμοί που στερούνται όριο, με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος
 2. Να τροποποιηθούν τα όρια των οικισμών ώστε αυτοί να μεγαλώσουν όπου κρίνεται απαραίτητο
 3. Να πολεοδομηθούν οι επεκτάσεις σχεδίου πόλης που καθορίστηκαν από τα Γενικά Πολεοδομικά ΣχέδιαScroll to Top