Επόμενη Μέρα - Διαχείριση Αποβλήτων

Αναμένεται η Λειτουργία του Πράσινου Σημείου στο Λουτράκι (το μοναδικό Πράσινο Σημείο σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου) και των 3 Γωνιών Ανακύκλωσης σε Αγίους Θεοδώρους, Περαχώρα και Ίσθμια, με ιδιαίτερη έμφαση στο πλήθος των ρευμάτων ανακύκλωσης, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, την περιβαλλοντική αναβάθμιση με την οριοθέτηση συγκεκριμένων σημείων εναπόθεσης, συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων.

Με την ολοκλήρωση του χρηματοδοτούμενου έργου Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στους Αγίους Θεοδώρους, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παράλληλα θα υλοποιηθούν και άλλες στοχευμένες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου Ανακύκλωσης στο 55% των Αστικών αποβλήτων έως το 2025 και τη χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα

Στον σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνεται

  • η άμεση επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που αφορά στην ανανέωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου για τη διαχείριση αποβλήτων
  • η επέκταση του προγράμματος FollowGreen σε όλες τις σχολικές μονάδες και
  • η επέκταση πιλοτικού προγράμματος συλλογής βιοαποβλήτων και κομποστοποίησης
Πράσινο Σημείο στο Λουτράκι
Scroll to Top