Επόμενη Μέρα - Ενέργεια

Καθορισμός προτεραιοτήτων και λήψη μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση σε αντιστοιχία με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου

Ο Δήμος (μοναδικός Δήμος στην Κορινθία που έχει εκπονήσει ΣΔΑΕΚ), έχει δεσμευθεί για την υψηλή θέση της ενέργειας στην ατζέντα του και θα «κινηθεί» στο παραπάνω πλαίσιο και την επόμενη περίοδο, με δράσεις όπως:

Η Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων, συστημάτων ψύξης-θέρμανσης σε εγκαταστάσεις (αθλητικές, εκπαιδευτικές κ.ά.) | Ενδεικτικός Π/Υ: 375.000 €

Η Υλοποίηση του έργου «Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων», με εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας και στόχο την παρακολούθηση και κατ’ επέκταση την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε τέσσερις (4) κτιριακές υποδομές | Ενδεικτικός Π/Υ : 46.000€

Η Υλοποίηση του έργου «Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων», με έλεγχο και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού εντός των δημοτικών κτιρίων μέσω κατανεμητών ηλεκτροδότησης (πινάκων) | Ενδεικτικός Π/Υ: 89.000€

Η αξιοποίηση περιφερειακών και δημοτικών πόρων για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης ενεργοβόρων λαμπτήρων σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Scroll to Top