Επόμενη Μέρα - Πολιτική Προστασία

Έναρξη νέων και περάτωση υλοποιούμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ολόκληρο τον Δήμο (11 ρεμάτων του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής, με συνολικό μήκος επέμβασης τα 30 χλμ., 5 ρεμάτων Αγίων Θοεδώρων, με συνολικό μήκος επέμβασης τα 3 χλμ και προχωράμε στην προμελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία των υπόλοιπων ρεμάτων Αγίων Θεοδώρων, 5 ρέματα Σχίνου με συνολικό μήκος επέμβασης 5,42χλμ.)

Λήψη μέτρων που θα προταθούν μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης ή επικαιροποίησης των Σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την πολιτική προστασία του Δήμου (ΙΟΛΑΟΣ – Δασικές πυρκαγιές, ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – συνέπειες σεισμών, ΔΑΡΔΑΝΟΣ – πλημμυρικά φαινόμενα, ΒΟΡΕΑΣ – χιονοπτώσεις/ παγετός και ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης)

 

Περάτωση του έργου καθαρισμού δασών και αντιπυρικών ζωνών, συνολικής επιφάνειας παρέμβασης 2.300 στρέμματα σε μήκος δρόμων 215 χλμ. εντός των ορίων του Δήμου μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη

Σχεδιασμός και Προγραμματισμός για τη διενέργεια προσεισμικού ελέγχου σε κρίσιμες υποδομές του Δήμου Ενδεικτικός Π/Υ: 125.000,00€

«Εκπόνηση τοπικού σχεδίου πρόληψης δασικών πυρκαγιών» που θα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- πρόβλεψη της συμπεριφοράς και των χαρακτηριστικών των δασικών πυρκαγιών του Δήμου για την επισήμανση προβλημάτων και την ανάδειξη προτεραιοτήτων και απαραίτητων παρεμβάσεων, χρήση κατάλληλων μοντέλων στα συστήματα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών, εκτίμηση διακινδύνευσης στη ζώνη μίξης δάσους-οικισμών, ποσοτικοποίηση και χαρτογραφική παρουσίαση της απειλής που προέρχεται από τις δασικές πυρκαγιές    Ενδεικτικός Π/Υ: 20.000,00€

 

Αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών Π/Υ: 100.000,00€

Διασφάλιση πόρων (αναζήτηση χρηματοδότησης) για την υλοποίηση των έργων:

  • «Εφαρμογή Ευφυών Τεχνολογιών για την Ανάπτυξη συστημάτων για την ενίσχυση της προστασίας του Δήμου από φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες )», με δράσεις όπως το Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, η Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Πυρκαγιών, η Άμεση Αποτύπωση Κατάστασης Δημοσίων Κτηρίων μετά από Σεισμό, η Παρακολούθηση Εξέλιξης Κατάστασης Πλημμυρικών Φαινομένων και οι Έξυπνοι Σταθμοί Πυροπροστασίας & Πυρόσβεσης | Ενδεικτικός Π/Υ: 1.287.631,00€
  • «Πρόληψη ζημιών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στο δάσος της ΔΕ Αγίων Θεοδώρων», που περιλαμβάνει Προμήθεια – Εγκατάσταση Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών και εργασίες αποκατάστασης-συντήρησης δασικού δικτύου και καθαρισμού παρεδάφιας βλάστησης κατά μήκος του. Αφορά τη μοναδική δασική έκταση -ιδιοκτησίας του Δήμου, στην οποία και δύναται ο Δήμος να παρέμβει.| Ενδεικτικός Π/Υ: 309.000,00€

 

Διαρκής στήριξη των Εθελοντικών Συλλόγων Πυροπροστασίας παρέχοντας εξοπλισμό δασοπυρόσβεσης, οχήματα και ενισχύσεις.

Scroll to Top