Επόμενη Μέρα - Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επενδύσεις σε «έξυπνες εφαρμογές» που αναβαθμίζουν τη λειτουργία του Δήμου:

Υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ» που περιλαμβάνει έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ΑμεΑ, ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων, ηλεκτροφωτισμού, Διαβούλευσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων, ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες κ.ά. | Ενδεικτικός Π/Υ: 590.000,00 €

 

Υλοποίηση του έργου «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της Διοικητικής Ικανότητας» και αξιοποίηση συστημάτων όπως η Πλατφόρμα Αιτημάτων Ευπαθών Ομάδων, η Διαδικτυακή Εφαρμογή Έκδοσης Ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών & Βεβαιώσεων, η Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Ραντεβού Δήμου-Δημοτών κ.ά.

Εφαρμογή της μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου και σύγκλιση με την Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Scroll to Top