Επόμενη Μέρα - Ύδρευση – Αποχέτευση

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 

  • Για τη διασφάλιση των ποσοτήτων και της ποιότητας των υδάτινων πόρων, καθώς  και την απρόσκοπτη υδροδότηση των ενοτήτων του Δήμου με έργα όπως:

Η Εγκατάσταση και λειτουργία δύο νέων μονάδων Αφαλάτωσης, σε Αγίους Θεοδώρους και Ίσθμια, με εγκεκριμένη χρηματοδότηση | Π/Υ: 5.000.000. ευρώ 

Η Αναβάθμιση εξοπλισμού και επαναλειτουργία της υφιστάμενης Μονάδας Αφαλάτωσης στον Σχίνο 

Η Ολοκλήρωση του έργου της Τηλεμετρίας για την ύδρευση των μεγάλων καταναλωτών | Π/Υ: 3.600.000 ευρώ

  • Για την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων αποχέτευσης, της επεξεργασίας των λυμάτων, την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και του πόσιμου νερού με δράσεις όπως:

Η  έναρξη πλήρους λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Αγίων Θεοδώρων, μετά και τις τελευταίες δοκιμές πιλοτικής λειτουργίας που πραγματοποιήθηκαν

Η επέκταση και αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Κορίνθου – Λουτρακίου με παράλληλη αναβάθμιση της επεξεργασίας των λυμάτων σε τριτοβάθμια (δυνατότητες ανάκτησης νερού και αξιοποίησής  του π.χ. για άρδευση).

Η εκπόνηση Ολιστικού Σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων και αστικών λυμάτων, με στόχο την ορθή, ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση του πόσιμου νερού, των ομβρίων, των λυμάτων και της παραγόμενης ιλύος στο σύνολο των περιοχών του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή των Ισθμίων για τη μεταφορά λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό Αγ. Θεοδώρων | Π/Υ: 18.100.000 ευρώ

Ταυτόχρονα, και με τη συνδρομή, την τεχνογνωσία και την υψηλή επάρκεια των στελεχών των Υπηρεσιών μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ορθή και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε με ψηφιακό προσανατολισμό και κοινωνική ευαισθησία.  

Μονάδα Αφαλάτωσης
Σύστημα Τηλεμετρίας
Βιολογικού Καθαρισμού Αγίων Θεοδώρων
Scroll to Top