Βλαστάρη – Δέδε Θεοδώρα (Ρούλα)

Οικιακά

Υποψ. Σύμβουλος Δημ. Κοιν. Αγίων Θεοδώρων

Γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους. Έχει τελειώσει το Λύκειο Κορίνθου και έχει γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

Έχει διατελέσει σύμβουλος του τοπικού συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων, ενώ έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της και από τη θέση του Προέδρου. Είναι τακτικό μέλος του ΔΟΚΟΠΑΠ  “Μέριμνα” και τα τελευταία 10 χρόνια είναι εκλεγμένη Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων. Επίσης, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αγίων Θεοδώρων. Ήταν εθελόντρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες “Αθήνα 2004” καθώς και εθελόντρια στους Special Olympics “Αθήνα 2011”. 

Το κοινωνικό της έργο μετράει τουλάχιστον μία 15ετία. Με ευγένεια, κατανόηση και ενσυναίσθηση στέκεται στο πλευρό των ευπαθών ομάδων του Δήμου παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. Μέλημά της είναι να συνεχίσει να προωθεί την κοινωνική δράση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας ώστε να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. 

Scroll to Top